Użytkownik

niezalogowany

Tu dowiesz się, jak pracować z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, jak czytać orzeczenia i opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz jak je realizować. Znajdziesz porady, jak opracować indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne (IPET) i plany działań wspierających (PDW).

Dokumentacja związana z SPE

Uczeń z niepełnosprawnością

Materiał bezpłatny Materiał płatny do 5000 znaków Materiał płatny ponad 5000 znaków
Przedszkole Klasy 1-3 Klasy 4-6 Gimnazjum Liceum Nowość
Nauczyciel i klasa/Efektywne nauczanie - Kreatywna szkoła; Wyjść naprzeciw uczniom, czyli nowe media w szkole     Nauczyciel i klasa. Samorząd szkolny - ABC samorządności szkolnej; Regulamin samorządu uczniowskiego     
 
Znajdż nas na
Facebooku