Użytkownik

niezalogowany

Portal Supernauczyciel.pl i Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Supernauczyciel" to efekt naszej znajomości realiów szkolnych i diagnozy potrzeb nauczycieli. Jego powstanie poprzedziły twórcze spotkania, ważne pytania, rozmowy, wymiany opinii i spostrzeżeń. Uznaliśmy, że mimo istnienia rozmaitych stron internetowych, adresowanych do nauczycieli, wiele osób wciąż szuka miejsca, które inspirowałoby do ciekawych zajęć, jak również wspierało w rozwiązywaniu problemów szkolnych. Nie jest bowiem tajemnicą, że system kształcenia nauczycieli w naszym kraju niewiele miejsca i czasu poświęca na praktyczne przygotowanie pedagogiczne do zawodu, w którym codziennością są problemy podopiecznych, klasowe konflikty, trudne rozmowy z rodzicami.

Zamieszczamy materiały wysokiej jakości, tworzone przez ludzi, którzy z pasją uczą i wychowują – pedagogów z wieloletnią praktyką, cenionych edukatorów i terapeutów. Dzielimy się pomysłami na ciekawe i wartościowe godziny wychowawcze, poradami, jakie tematy poruszyć podczas spotkań z rodzicami i jak zbudować dobre relacje z klasą i w klasie. Polecamy również materiały, które ułatwią realizację nowych wytycznych MEN, na przykład dotyczące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czy dokumentację i inspirujące pomysły na projekty edukacyjne.

Ciągle pracujemy nad kolejnymi materiałami i sukcesywnie powiększamy nasze zasoby, abyście znajdowali na tym portalu nowe inspiracje do satysfakcjonującej pracy. Wierzymy, że wielu z Was chce efektywnie wykorzystywać spotkania z uczniami – nie tylko przekazywać im wiedzę, ale i kierować ich rozwojem, kształtować dobre postawy, pomagać dokonywać świadomych wyborów. Bez tego nie ma efektywnego kształcenia, bez tego nie ma radości i satysfakcji z pracy. Chcemy pomagać w realizacji tych celów, pomagać w sposób dostosowany do szkolnych realiów, interesujący dla ucznia i praktyczny dla nauczyciela.

Życzymy wiele satysfakcji z pracy z Waszymi uczniami

Zespół portalu Supernauczyciel.pl

Regulamin portaluUkończyłam polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. W 2007 roku obroniłam pracę doktorską na macierzystym wydziale. Przez 10 lat pracowałam jako nauczycielka języka polskiego – początkowo w szkole podstawowej, następnie w gimnazjum i liceum.

W latach 2003–2010 byłam związana z wydawnictwem MAC Edukacja. Pracowałam na stanowiskach redaktora merytorycznego, kierownika redakcji i zastępcy dyrektora ds. wydawniczych. Od 2011 roku prowadzę portal "Supernauczyciel.pl", a od 2012 r. także Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Supernauczyciel".

Jestem współautorką podręcznika do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej "Okno na świat" i autorką wielu publikacji edukacyjnych, także multimedialnych.

Jestem mężatką. Mam troje dzieci. Lubię nowe wyzwania.

  Ewa Wojtyra
 

Mam kierunkowe wykształcenie wydawnicze (filologia polska ze specjalizacją wydawniczą), ukończyłam również studia podyplomowe na kierunku public relations w Szkole Głównej Handlowej. W latach 2003-2010 pracowałam w wydawnictwie edukacyjnym MAC Edukacja, najpierw jako redaktor, a następnie sekretarz redakcji, dyrektor ds. zarządzania projektami wydawniczymi i dyrektor generalny. Oprócz gruntownej znajomości procesu wydawniczego mam również doświadczenia i sukcesy w zakresie planowania i realizacji kampanii marketingowych nowych cykli wydawniczych. Byłam liderem zespołu, który powołał do życia inicjatywę edukacyjną W tym cała sztuka promującą otwartą edukację kulturalną młodzieży i szeroko rozumianą współpracę wydawcy, nauczycieli, uczniów z najlepszymi placówkami kulturalnymi w kraju.

Obecnie prowadzę własną działalność gospodarczą i świadczę kompleksowe usługi redakcyjne. Lubię twórcze wyzwania i działania, które mogą zmieniać rzeczy na lepsze.

Jestem mężatką, mamą pięcioletniej Mai.

  Magdalena Młodnicka
 

Jestem absolwentką Studium Nauczycielskiego w Zgierzu, ukończyłam studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie w zakresie surdopedagogiki i studia podyplomowe w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie na temat „Rozwój, informatyka i pedagogika zdolności”.

Jestem nauczycielem dyplomowanym edukacji wczesnoszkolnej, informatyki i terapii pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 316 w Warszawie, metodykiem ds. edukacji wczesnoszkolnej, ekspertem ds. awansu zawodowego, liderem programu Intel. Nauczanie ku przyszłości, realizowanego przy współpracy firmy Microsoft.

Jestem współautorką pakietu edukacyjnego Zabawy z komputerem i autorką pakietu do zajęć komputerowych dla klas I-III (Wydawnictwa Szkolne PWN).

  Ewa Stolarczyk
 

Z wykształcenia jestem pedagogiem po specjalizacji Edukacja przez sztukę, absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Łodzi (wydział instrumentalny, saksofon) oraz kwalifikowanym arteterapeutą. Pracuję jako nauczyciel muzyki w SP i Gimnazjum Stowarzyszenia Oświatowego „Twoja Szkoła” im. M. Montessori w Łodzi, gdzie oprócz zajęć dydaktycznych prowadzę także zespół szkolny, naukę gry na instrumentach (gitarze, flecie prostym, dzwonkach, bębnach djembe) oraz zajęcia tanecznei. Przez 5 lat prowadziłam zajęcia plastyczne i interdyscyplinarne autorskie zajęcia twórcze dla dzieci w Centrum Kultury Młodych w Łodzi.

Zajęcia artystyczne, zwłaszcza muzyczno-ruchowe, stwarzają przestrzeń do budowania kontaktu z samym sobą. To daje możliwość odkrywania swoich pasji i zainteresowań, które staram się rozwijać z dziećmi już od najmłodszych lat. Praca z wyobraźnią, kształtowanie postawy twórczej oraz rozwijanie umiejętności społecznych, to główne cele mojej pracy. Często sięgam do dramy oraz metodyki zuchowej, którymi od lat się interesuję.

Prywatnie jestem świeżo upieczoną żoną i właścicielką dwóch psów, z którymi uwielbiam spędzać czas na długich spacerach. Chętnie jeżdżę na rowerze i wędruję po górach. Ponadto, dużo czytam, maluję, tkam, śpiewam, gram na gitarze.

  Justyna Klimek
 

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie pracuję jako psycholog w poradni psychologiczno-pedagogicznej i szkole podstawowej. Od trzech lat zajmuję się diagnozą, terapią dzieci i młodzieży. Prowadzę również konsultacje i warsztaty psychoedukacyjne dla nauczycieli i rodziców.

Od 2007 roku jestem związana ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Pomocy „Q Zmianom”, gdzie współtworzyłam i realizowałam projekty edukacyjne skierowane zarówno do dzieci jak i do dorosłych. Interesuje mnie psychoterapia integracyjna, dlatego kończę Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Intra w Warszawie.

Jestem mężatką i mamą Zosi. Moją pasją są górskie wyprawy i czytanie literatury.

 

  Barbara Kołtyś
 

Jestem absolwentem filologii polskiej oraz studiów podyplomowych z wiedzy o kulturze i animacji kultury. Przez kilkanaście lat uczyłem języka polskiego w Gimnazjum nr 54 im. ks. Czartoryskiego w Warszawie, z epizodami licealnymi. Obecnie pracuję jako ekspert CKE. Jestem nauczycielem dyplomowanym, autorem wielu publikacji z zakresu języka polskiego, pasjonatem roweru, biegania – ogólnie zdrowego stylu życia, w myśl powiedzenia starożytnych Greków: W zdrowym ciele, zdrowe cielę.

 

 

 

  Robert Chamczyk
 

Ukończyłam Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Szkołę Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku (specjalności: nauka o rodzinie i edukacja wczesnoszkolna), kurs przygotowania katechetyczno-pedagogicznego na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz studia podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej oraz edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jestem także absolwentką Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense. Pracuję w Zespole Szkół w Starym Bosewie. Niedawno zostałam Certyfikowanym Trenerem I Stopnia.

W edukacji szczególnie interesuje mnie metoda tutoringu oraz ocenianie kształtujące, które postrzegam jako szansę na poprawę efektywności i jakości kształcenia. Współpracuję z ośrodkami doskonalenia, prowadzę szkolenia i warsztaty m.in. na temat komunikacji interpersonalnej, oceniania kształtującego, tutoringu.

Jestem koordynatorką projektów w Stowarzyszeniu Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi.

  Anita Skibińska
 

Pracuję w Zespole Szkół nr 3 w Czerwionce-Leszczynach w województwie śląskim. Uczę języka polskiego. Mam duże doświadczenie pedagogiczne i metodyczne, uczyłam w szkole podstawowej, w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Lubię pracować metodą projektów i stosować inne metody aktywizujące.

Od 9 lat pełnię funkcję doradcy metodycznego, współpracuję z różnymi ośrodkami metodycznymi na Śląsku. Organizuję konkursy humanistyczne, jestem  wiceprzewodniczącą Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego.

Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą. Jestem egzaminatorem  oraz ekspertem MEN do spraw awansu zawodowego, autorką innowacji pedagogicznych, programów i publikacji edukacyjnych.

Uwielbiam odpoczywać w Tatrach.

 

  Małgorzata Pyszny
 
Nauczyciel i klasa/Efektywne nauczanie - Kreatywna szkoła; Wyjść naprzeciw uczniom, czyli nowe media w szkole     Nauczyciel i klasa. Samorząd szkolny - ABC samorządności szkolnej; Regulamin samorządu uczniowskiego     
 
Znajdż nas na
Facebooku