Grant z Ośrodka Rozwoju Edukacji

11 marca rozpoczęły się w NODN Supernauczyciel szkolenia realizowane w ramach grantu Doskonalenie kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w zakresie kształcenia na odległość. Grant został nam przyznany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Jego wartość wynosi 72570 zł (w tym 84,28 % z funduszy europejskich, 15,72 % z budżetu państwa).

Działaniami szkoleniowymi zostanie objętych blisko 150 nauczycieli z przedszkoli i szkół podstawowych oraz trenerów z naszego ośrodka.

Za nami pierwsze szkolenia z 4 spośród 12 modułów szkoleniowych.
Więcej informacji: https://szkolenia.supernauczyciel.pl/szkolenia/szkolenia-w-ramach-grantu