Użytkownik

niezalogowany

Model pracy z uczniem z chorobą przewle...

0

Nazwa pliku:
Model pracy z uczniem z chorobą przewlekłą
Opis:

http://efektywnoscksztalcenia.aps.edu.pl/APS_Efektywnosc/Pliki_Men/Materia%C5%82y_dla_nauczycieli_29.11.pdf (s. 304)

Typ materiału:
0

 Musisz być zalogowany, aby pobierać pliki. Przejdź do strony logowania.

Nauczyciel i klasa/Efektywne nauczanie - Kreatywna szkoła; Wyjść naprzeciw uczniom, czyli nowe media w szkole     Nauczyciel i klasa. Samorząd szkolny - ABC samorządności szkolnej; Regulamin samorządu uczniowskiego     
 
Znajdż nas na
Facebooku